تبلیغات
دوست داشتنی - زندگی...
زندگی... ...

Jزندگی یعنی بخند، هر چند غمگینی؛

ببخش، هر چند كه مسكینی؛

فراموش كن، هر چند كه دلگیری؛

اینگونه بودن زیباست، هر چند كه آسان نیست.

 

Jزندگی تفسیر سه كلمه است:

خندیدن، بخشیدن و فراموش كردن؛

پس:

بخند، ببخش و فراموش كن.

 

Jزندگی چیست؟

اگر خنده است چرا گریه میكنیم؟

اگر گریه است چرا خنده میكنیم؟

اگر مرگ است چرا زندگی میكنیم؟

اگر زندگی است چرا میمیریم؟

اگر عشق است چرا به آن نمیرسیم؟

اگر عشق نیست چرا عاشقیم؟

 

Jزندگی برگ بودن در مسیر باد نیست.

امتحان ریشه هاست.

ریشه هم هرگز اسیر باد نیست.

زندگی چون پیچكی است انتهایش میرسد پیش خدا...

 

Jزندگی باید كرد

گاه با یك گل سرخ

گاه با یك دل تنگ

گاه باید رویید در پس این باران

گاه باید خندید بر غمی بی پایان...

Jزندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

و دلم بس تنگ است

باز هم میخندم

آنقدر میخندم كه غم از روی رود...

 

 

 


2نوشته شده در سه شنبه 16 شهریور 1389 ساعت 11:52 ق.ظ توسط فریبا    نظر شما ()
ویرایش شده در - ساعت -

صفحات :